Heading 4

The Journey   Oil   30x40"

© Copyright All images and content by Patt Legg / Patt Legg Fine Art